Blästring i Stockholm

Blästring

Vid traditionell torrblästring blåser man blästermedlet torrt mot det underlag som skall rengöras.

Metoden är mycket effektiv och avverkar snabbt.

Blästring är ett effektivt och miljövänligt sätt att grundligt avlägsna rost, smuts, färg och lösa partiklar.

Vilken typ av blästring man använder till ett specifikt objekt bedöms främst efter objektets förutsättningar.

Våra bilar är specialbyggda som är fullt utrustade med allt vi behöver för våra blästringsarbeten.

VINSAB erbjuder våt och Sandblästring.

Lämna oss dina uppgifter. Vi har som målsättning att alltid återkoppla till våra kunder inom 8 timmar