Högtryckstvätt i Stockholm

Högtryckstvätt

Olika byggnadsmaterial har olika egenskaper men gemensamt för dem alla är att de håller längre, när du håller dem rena genom marktvätt.
Samtidigt får du det trivsammare i området när allt är rent, snyggt och välhållet.

Marktvätt

Med vår högtryckstvätt kan vi rengöra i stort sett alla nedsmutsade ytor och material, till exempel träterrasser, balkonger, staket, markiser, pooler, båtar, byggnadsställningar, entré, trappor, färgborttagning och betongspill.

Lämna oss dina uppgifter. Vi har som målsättning att alltid återkoppla till våra kunder inom 8 timmar