Klottersanering i Stockholm

Klottersanering

Vid klottersanering används speciella klotterborttagare beroende på vilken typ av färg det gäller och vilket underlag klottret sitter på, detta för att inte förvärra skadan.

Klotterborttagaren appliceras på klottret, Klotterborttagaren får verka tills klottret är upplöst, ca. 20 minuter – 4 timmar.
Sedan spolas klottret bort med hetvatten under högtryck.

Eventuella skuggrester tas bort med högalkalisk skuggborttagare, avslutningsvis spolas ytan ordentligt ren med vanligt rent vatten.
Våra arbetsmetoder är specialanpassade för bästa möjliga saneringsresultat och samtliga kemikalier är biologiskt nedbrytbara och är tillverkade för minsta möjliga miljöpåverkan.
Efter en ordentligt utförd klottersanering i Stockholm kan vi hjälpa dig med att klotterskydda fasadens yta.
VINSAB är experter på klottersanering i Stockholm.
Läs mer under tjänsten klotterskydd i Stockholm.

Klotterskydd

Klotterskydd är en förebyggande behandling som gör att klottret blir lättare att sanera, minskar slitaget på underlaget.

Klotterskyddet fångar upp spray- och penselklotter, och har en god motståndskraft mot tuschklotter. Klotterskyddet skyddar också mot luftföroreningar, väderpåverkan och fukt i upp till minst 3 år.

Om klottrarna ger sig på den skyddande ytan med sprayfärg eller annan klotterfärg kan klottret lätt avlägsnas med vanligt vatten. Den klotterskyddade ytan försvårar även för affischer och klistermärken att fästa.

Appliceringen sker med pensel, roller, färgspruta eller lågtrycksspruta.

VINSAB är experter på klotterskydd i Stockholm

Klotterförsäkring

En klotterförsäkring innebär att vi garanterar att ta bort klotter från era fasader inom avtalad tid.

Klotterförsäkring erbjuder vi till en fast månadsavgift, oberoende av hur mycket eller hur ofta det blir klottrat på de avtalade ytorna.

De vanligaste avropsavtalen innefattar sanering inom 24 eller 36 timmar.

När du tecknar klotterförsäkring med oss så behöver du bara meddela oss så sköter vi resten.

Lämna oss dina uppgifter. Vi har som målsättning att alltid återkoppla till våra kunder inom 8 timmar