Taktvätt i Stockholm

Taktvätt

Det är viktigt att underhålla sitt tak då det är den mest väderutsatta delen av huset.
Taktvätt gör taket snyggt och ser till att det fortsätter skydda byggnaden.
VINSAB genomför takvård och taktvätt i Stockholm med största noggrannhet.
Påväxt av mossa, alger och lav är ett vanligt problem och effekten av att ignorera problemet kan bli kostsamma och få enorma konsekvenser.
Påväxten binder upp fukt och hindrar avrinningen från taket och mossa kan växa in under takpannorna, Detta ökar risken för fuktskador.
Under vintertid ökar man risken för frostsprängning, materialet kan vittra sönder och byggnadens utseende försämras.
Välvårdat tak motverkar onödigt byggnadsslitage.

Algbehandling

Organisk påväxt kan göra taket fult, och på sikt även göra skada. Speciellt mossa binder fukt och med tiden kommer mossan att äta sig in i takpannorna. Genom en algbehandling, så tar man ganska omgående död på det organiska som växer på taket, men det tar dock lite tid innan det bryts ner och lossnar. Alger försvinner inom några veckor, medan mossa och lav, normalt försvinner inom 1 år. En algbehandling hämmar även framtida påväxt mellan 4-6 år. Denna metod är en billig åtgärd för att hålla taket fint och friskt.

Lämna oss dina uppgifter. Vi har som målsättning att alltid återkoppla till våra kunder inom 8 timmar